За контакти:056 880 458

Всичко за покривите

Консултации за ремонти

Оптимален бюджет за Вас

Пелети клас А1

Home»Пелети»Пелети клас А1Запитване
за този продукт

За контакти: 056 880 458

Пелети клас А1

Пелетите се произвеждат от чиста и здрава дървесина /60% - иглолистнa/ 40% - широколистнa/ без кори и други примеси, като съдържат само до 0,4% пепел. Гарантират големи икономии при отопление, поради високата си калоричност. Показват отлично поведение при употреба и в по-капризните пелетни камини и котли. Пелетите за отопление притеважават сертификат за качество клас А1 по БДС.


Наименование на
характеристиката
Единица на
величината
Резултати от
изпитанието
Обша влага % 3.50
Аналитична влага % 1.76
Пепел /на сухо гориво, Ad/ % 0.36
Сяра /на сухо гориво, Sd/ % 0.03
Топлина на изгаряне /долна
на сухо гориво, Qnet, v, d/
MJ/kg 18.74
Топлина на изгаряне /долна
на работно гориво, Qnet, v, ar/
MJ/kg 18.00